Header image logo  
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Śląski
Jagiellońska 28
40-032 Katowice
biofizyka@us.edu.pl
 
Tematyka badań

Katedra Biofizyki i Morfogenezy Roœlin jest jednym z nielicznych
w Polsce zespołów interdyscyplinarnych, w którym nad problemami biologii roœślin pracują wspólnie biolodzy, fizycy i matematycy specjalizujący się w metodach komputerowych.

Badania Katedry obejmują takie zagadnienia jak wzrost,
a ukierunkowane podziały komórek w merystemach apikalnych
i bocznych; biofizyczne - a zwłaszcza biomechaniczne - podstawy wzrostu; modelowanie matematyczne wzrostu z uwzględnieniem podziałów komórek – symulacje komputerowe oparte na danych empirycznych; tensor wzrostu i kierunki główne wzrostu; morfogeneza wierzchołka korzenia i pędu, powstawanie organów bocznych; regulacja morfogenezy organów i tkanek roślinnych - mechanizmy
i modelowanie komputerowe. Jako rośliny modelowe w badaniach morfogenezy wykorzystywane są rośliny z rodzajów Arabidopsis
i Antirrhinum. Prowadzona jest ilościowa analiza wzrostu i geometrii organu obejmująca również charakterystykę fenotypu mutantów. Wykorzystywane są metody nauk ścisłych w badaniach struktury
i funkcji organów oraz biomechanika ściany komórkowej – własności reologiczne. Badana jest anizotropia naprężeń w organie roślinnym na różnych poziomach organizacji obejmujżca badania mikroskopowe
i tensometryczne.

 

BIOSTATYSTYKA

BIOMATEMATYKA

BIOFIZYKA
materiały do zajęć znajdują się na stronie dydaktyka